Akademik Tez Yarışması ile kayıt açılmıştır.  Ulusal Baraj Güvenliği Derneği (BGD), ülkemizde veya bir başka ülkede 2015-2018 yılları arasında tamamlanan yüksek lisans ve doktora tezleri için bir yarışma tertip etmiştir.  Bu yarışma sonuçları, 27-31 Ekim 2018 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek 5. Uluslararası Baraj Güvenliği Sempozyumunda açıklanacak ve burada ödüller sahiplerine verilecektir. Biz, Baraj Mühendisliği konusunda 2015-2018 yılları arasında hazırlanan tezleri, bu yarışma için aday olmaya çağırıyoruz.  Seçimde, aday tezlerin baraj ve yardımcı yapıların geleneksel konularında olmasına özen gösterilecek olup ilgili alanlar aşağıda özetlenmiştir.

 

Barajların mühendislik tasarımı,

Yapısal Analiz,

Geoteknik Analiz,

Hidroloji,

Hidrolik,

Barajların İnşası,

Risk yönetimi ve tehlike azalımı,

Acil Eylem planı,

Baraj Emniyeti (polisiye) ve politikaları

Özgün proje çalışmaları

Gelişmekte olan ve yenilikçi teknolojiler

Barajların sosyal ve çevresel etkileri

Yukarıda tanımlanmayan baraj ve yardımcı yapıları ile ilgili diğer hususlar

 

Akademik Tez Yarışması, 2015 ile 2018 yılları ( 2018 yılı dahil) arasında yapılan çalışmaları kapsamaktadır.  Yarışma için kategoriler, Yüksek Lisans (MS) ve Doktora (PhD) seviyelerinde her yıl için yapılacaktır.  Kazanan tez, 500$ ile ödüllendirilecek ve Sempozyum esnasındaki konaklama giderleri sağlanacaktır. Kazanan tezler, adayın izni ile Sempozyum Bildiri Kitabında yayımlanacaktır.  Yarışma için müracaat eden ve seçilen tezler için Sempozyum poster alanında ve Konuşma Formunda sunum imkânı sağlanacaktır. Öğrenci kimliğine sahip veya akademisyenliği devam eden yarışma katılımcıları, kimliklerini beyan etmek suretiyle, Sempozyum kayıt ücretinden muaf olacaklardır.  Kazanan adayların akademik danışmanları, Sempozyuma davet edilecektir.  Bu yarışmaya müracaat, aynı zamanda tez danışmanı tarafından da yapılabilecektir.

 

Tüm adaylar, en az 1200 kelimelik bir genişletilmiş özetlerini, 15 Ağustos 2018 tarihine kadar online olarak sunmak zorundadırlar. Değerlendirme için seçilen tezler, Eylül ayının başında açıklanacaktır.  Seçilen tezler, PDF formatında ve onaylanmış olarak değerlendirme komitesine sunulmak zorundadır. Sorularınız ve detaylı bilgi için direkt olarak Dr. Hasan Tosun’a (mobile: +90-533 2172832) veya-posta adresine (hasantosun26@gmail.com) adresine müracaat edilebilecektir.

Eskişehir Web Tasarım